Бранислав Крајишник

Наставник енглеског језика
Контакт: bkrajisnik@gmail.com


Бранислав Крајишник на својим часовима често користи савремене методе, развијајући заинтересованост ученика млађег узраста за унапређивање знања. 

Свира гитару и активан је у хору.

Презентација градива на његовим часовима се врло често прожима са елементима музичке културе. У оквиру школе води хор на енглеском језику. Председник је Стручног већа страних језика. 

Завршна изложба пројекта "Мудрији заједно"

У ОШ "Иван Милутиновић" школска година је завршена посебном манифестацијом-завршним догађајем пројекта "Мудрији заједн...