субота, 17. новембар 2018.

Пројектна настава - радионице

У складу са планом активности пројекта "Мудрији заједно" одржане су три радионице на којима су учествовали наставници, учитељи, педагог и психолог наше школе.

Радионице су држали чланови Тима мобилности који су колегама пренели знања и искуства из области пројектне и интердисциплинарне наставе, а за које су обучени током мобилности у Болоњи. 

Стечена знања у планирању и извођењу пројектне наставе, колеге ће применити у пројкетној настави коју ће у складу са планом дефинисаним у Годишњем плану рада школе, спровести у текућој школској години.

Радионица 1
13.11.2018. Велико Село
Предавачи: Јована Цакић, Невена Алексић, Бранислав КрајишникРадионица 2
14. 11. 2018. Вишњица
Предавачи: Снежана Будимировић, Маја МаринковРадионица 3 
14. 11. 2018. Велико Село
Предавачи: Хелена Милошевић Момчилов, Ненад Прибак

Завршна изложба пројекта "Мудрији заједно"

У ОШ "Иван Милутиновић" школска година је завршена посебном манифестацијом-завршним догађајем пројекта "Мудрији заједн...