субота, 25. август 2018.

Одржан семинар "Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика"


У нашој школи је 25.08.2018. године одржан семинар „Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика“ у оквиру припремне фазе пројекта. Семинар је акредитован од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања. Циљ семинара је био јачање професионалних компетенција наставника за примену међупредметног приступа настави и учењу ради развијања међупредметних компетенција и изградње знања која превазилазе границе предмета.


Учествовало је 30 запослених, међу којима су била и 4 члана Тима мобилности: Ненад Прибак, Хелена Милошевић Момчилов, Бранислав Крајишник и Маја Маринков. Реализатор семинара је била Валерија Живковић, стручни сарадник-психолог у ОШ "Рада Миљковић" из Јагодине. Присутни су били подељени у групе и активно учествовали у свим темама програма, да би на крају завршили израдом пројектних задатака.


Акценат је био на обучавању наставника за развијање веза међу предметима, међупредметних тема заснованих на образовним постигнућима, пружању подршке наставницима за планирање и реализацију наставе и учења применом међупредметног, тематског приступа, унапређивању квалитета наставе и учења и развијању компетенција ученика као предуслов за целоживотно учење, што су основни циљеви нашег пројекта.

уторак, 21. август 2018.

Званично почео пројекат "Мудрији заједно"


Пројекат "Мудрији заједно" званично је почео 20. августа 2018. године. Чланови Тима мобилности, у присуству директора школе Снежане Будимировић и психолога Тамаре Маринковић, која ће вршити надзор реализације пројектних активности, одржао је радни састанак 21.8.2018. године на коме су договорене активности у припремном периоду.

Акценат је стављен на доношење детаљног плана активности у периоду пре, током и након мобилности, али и имплементацију пројектних циљева у званична документа школе. Отпочео је рад и на техничким припремама, а сваки члан Тима је добио оперативне задатке и рокове за њихово извршење.Дан раније, на седници Наставниког већа, чланови Тима су упознали колеге са пројектним активностима које нас очекују у наредној школској години, али и давали одговоре на многобројна питања чланова Наставничког већа.

Завршна изложба пројекта "Мудрији заједно"

У ОШ "Иван Милутиновић" школска година је завршена посебном манифестацијом-завршним догађајем пројекта "Мудрији заједн...