Невена Алексић

Учитељица
Контакт: nevenaalexic@gmail.com

Невена Алексић се у раду сусрела са различитим склоповима одељења од првог до четвртог разреда и развила је вештину индивидуалног прилагођавања наставе потребама појединих ученика. 

Активно учествује у увођењу новина у настави.

Завршна изложба пројекта "Мудрији заједно"

У ОШ "Иван Милутиновић" школска година је завршена посебном манифестацијом-завршним догађајем пројекта "Мудрији заједн...