Хелена Милошевић Момчилов

Наставница енглеског језика
Контакт: msirob@gmail.com

Хелена Милошевић Момчилов, наставник од 5. до 8. разреда, води секцију на енглеском језику, која се бави увођењем ученика у активну комуникацију на страном језику кроз драму, стилске игре и успостављање и одржавање контакта са ученицима који енглески уче као страни језик у другим земљама (Шпанија). 

На нивоу Школе је задужена за организовање обележавања значајних датума Уницефовог календара. Координатор је Тима за развој Школског програма. Са ученицима радо учествује у креативним конкурсима, где јој је сарадник Маја Маринков. 

На регионалном еко конкурсу ''Дунавски уметник 2017'' су ученички радови добили специјалну похвалницу, а она захвалницу за подршку креативном раду ученика у области животне средине. 

Поседује НТЦ и Мимио сертификате, активно учествује у стручном усавршавању. Стручна тема'' Игре и видео материјали у настави'' је објављена у ''Зборнику радова Другог стручног саветовања''. Користи креативни приступ у обради градива, охрабрује ученике да активно користе страни језик и ван учионице.

Завршна изложба пројекта "Мудрији заједно"

У ОШ "Иван Милутиновић" школска година је завршена посебном манифестацијом-завршним догађајем пројекта "Мудрији заједн...