Снежана Будимировић

Директор школе (у пензији од 1.3.2019. године)
Контакт: osivanmilutinovic@gmail.com

Директор школе који својим примером активног учешћа у стручном усавршавању, може умногоме допринети квалитетном организовању Тима и максималном искоришћењу времена предодређеног за различите фазе пројекта давањем конструктивних предлога и способношћу да на основу процене афинитета запослених правилно расподели улоге у тимском раду. 

Професор је француског језика. Радила је у више школа, основних и средњих. Радила  је рецензију додатног уџбеника Француски језик за ученике пољопривредних школа.

Поседује бројне сертификате, од којих су неки: ''Ефикасно дисциплиновање'', ''Управљање ресурсима у образовању'', ''Наша школа безбедно окружење за постизање најбољих резултата'', "Развијање васпитних компетенција родитеља", "Умеће одрастања", "Чувари осмеха", "Вештине комуникација у васпитно - образовним установама", "Школско оцењивање у основној школи". 

Учествовала је на неколико међународних симпозијума Клетта: "Нови изазови у управљању", "Управљање школом и вођење наставе без штампаног материјала", "Од личних вештина ка управљању квалитетом у образовању" и др.

Завршна изложба пројекта "Мудрији заједно"

У ОШ "Иван Милутиновић" школска година је завршена посебном манифестацијом-завршним догађајем пројекта "Мудрији заједн...