Ненад Прибак

Наставник математике и информатике
Контакт: nenad.pribak@gmail.com

Предаје математику и информатику ученицима од 5. до 8. разреда.

Активно користи Мимио програм и НТЦ за шта поседује сертификате, затим Геогебру и друга знања стечена на практичним обукама у оквиру стручног усавршавања. Користи пројектну наставу, подстичући ученике на аналитичко и логичко размишљање. 

Развија знања, организационе способности и креативност код ученика кроз употребу програма Power Point, Exel, израду веб страница у ХТМЛ-у, инспиришући ученике да практично користе своја знања и кроз друге предмете. 

Разредни је старешина, члан је Тима за самовредновање, председавајући Одељенским већима старијих разреда и руководилац Тима за пројекте.

Учествовао је у рецензији уџбеника за пети разред Математика 5, у издању издавачке куће Нови Логос.

Завршна изложба пројекта "Мудрији заједно"

У ОШ "Иван Милутиновић" школска година је завршена посебном манифестацијом-завршним догађајем пројекта "Мудрији заједн...